Bijzondere weerdagen
Overzicht
1999
2001
2002
 Overzicht
 5 augustus 2002
 9 september 2002
 22 september 2002
2006
Kies een categorie in het menu hierboven
Algemeen         Weerfoto's         Actueel weer         Bijzondere weerdagen         Weerarchieven        
Bijzondere weerdagen
Home / Bijzondere weerdagen / 2002 / 22 september 2002 / Pagina 2 / 
22 september 2002
Vorige Volgende

Septemberdag met prachtige buienluchten, pagina 2

Direct na het vastleggen van de regenboog moest er geschuild worden. In eerste instantie keken we nog richting de opklaring waar we zo lang van hadden mogen genieten. Op de linkerfoto is nog net een streepje blauw te zien, evenals enkele zich ontwikkelende cumuli aan de voorzijde van de buienlijn (outflow). Het regende toen al wel een tijdje flink. Rechts was het smalle buienlijntje alweer gepasseerd, maar we kunnen er gewoon nog onderdoor en langs op kijken. Rechts op de foto is duidelijk een intensievere plek op de buienlijn te zien. Mede door de lichtval kreeg het geheel een zeer dreigend uiterlijk. Ook op de andere foto's hieronder is dit mooi te zien. Op de laatste foto scheen de zon precies door een smal gat in de buienwolk, wat een mooie lichtkolom opleverde.Ook naar het oosten toe had de achterkant van de buienlijn een zeer fraai uiterlijk, waarbij de verschillende cumulonimbi duidelijk zichtbaar waren.Dit is op de twee foto's hieronder mooi te zien.

Op de linkerfoto hieronder is een ijskap van een van de buiencellen te zien, die nog boven ons hoofd zat en waar zelfs nog een paar spatjes regen uit viel. Na passage van de buienlijn klaarde het zichtbaar fel op, met richting het noordwesten een ge´soleerde bui. Even later is deze kleine bui wat dichter genaderd, en hierop is op de rechterfoto ingezoomd.

In de ijskappen van de wegtrekkende buienlijn werden bijzonverschijnselen zichtbaar, zoals te zien op de onderstaande foto's. Op de eerste foto is ook de neerslag van een van de buiencellen te zien. Op de tweede foto zit de bijzon in een wel heel klein plukje bewolking. En ja hoor, wat later werd ook de linker bijzon zichtbaar.


Op de linker foto hieronder is een oude buiencel aan de achterkant van de wegtrekkende buienlijn zichtbaar richting het zuiden. Op de rechter foto een nog wel actieve buiencel meer richting het zuidwesten, met een zwakke bijzon precies in de top.

Het eerder genoemde ge´soleerde buitje achter de buienlijn is op de linker foto hieronder te zien in een al wat verder gevorderd stadium. Op de andere foto hieronder is te zien dat dit niet het enige ge´soleerde buitje was, aangezien richting het noorden een ander exemplaar zat. De koeien hadden echter meer oog voor elkaar dan voor dit buitje.

Links hieronder is nogmaals ingezoomd op (het rechterdeel van) het ge´soleerde buitje. Te zien is een drietal zich ontwikkelende cellen, waarvan de rechter niet door de zon wordt beschenen doordat de hogere ijskap ervoor zit. Op de laatste foto van deze pagina is een regenboogje te zien in de laatste neerslag van een reeds vrijwel verdwenen buienwolk.

Naar boven
©2002 Weersite.net