Actueel weer
Overzicht
Satelliet
Weer gisteren
Output weermodellen
 Overzicht
 Verkenner
 ECMWF
 GFS
 UKMO
 GME
 NOGAPS (NGP)
 ETA-30
 HiRLAM
Ensembles de Bilt
Radarbeelden
Radar en bliksem
Kies een categorie in het menu hierboven
Algemeen         Weerfoto's         Actueel weer         Bijzondere weerdagen         Weerarchieven        
Actueel weer
Home / Actueel weer / Output weermodellen / 

Overzicht weermodellen

Gebruik het menu links om de output van een bepaald model te bekijken. Er zal een pagina met frames geopend worden in het huidge venster. Je kunt op het logo linksboven klikken om hier terug te keren.

De verkenner is op 15 oktober 2003 compleet bijgewerkt. Op dat moment werkten alle kaarten in de verkenner. De kaarten worden echter doorgekoppeld van externe websites, en beschikbaarheid van de kaarten kan dan ook niet worden gegarandeerd. Inmiddels (2005) zijn er weer veel kaarten die niet beschikbaar zijn.

Kaarten die doorgelinkt worden vanaf de FNMOC en NLMOC sites vereisen een certificaat. Om niet de hele tijd op "accepteren" te hoeven klikken, kunt u het beste eerst even de twee onderstaande sites openen en weer sluiten:
 - De FNMOC-site
 - De NLMOC/NEMOC-site

Naar boven
- Modeloutput is doorgelinkt van diverse websites -