Actueel weer
Overzicht
Satelliet
Weer gisteren
Output weermodellen
Ensembles de Bilt
Radarbeelden
Radar en bliksem
Kies een categorie in het menu hierboven
Algemeen         Weerfoto's         Actueel weer         Bijzondere weerdagen         Weerarchieven        
Actueel weer
Home / Actueel weer / Radar en bliksem / 

- Onderstaande beelden zijn momenteel niet actueel -

Radarbeeld met bliksemgegevens

Onderstaand beeld is een actueel radarbeeld met daar overheen de bliksemgegevens van de afgelopen tijd geprojecteerd. De verschillende kleuren in de bliksem overlay geven opeenvolgende tijdspannes aan, waardoor de trekrichting en de (verandering) van de bliksemactiviteit van de buien geschat kunnen worden.

Bron: Buienradar.nl
Naar boven
©2002 Weersite.net