Actueel weer
Overzicht
Satelliet
Weer gisteren
Output weermodellen
Ensembles de Bilt
Radarbeelden
Radar en bliksem
Kies een categorie in het menu hierboven
Algemeen         Weerfoto's         Actueel weer         Bijzondere weerdagen         Weerarchieven        
Actueel weer
Home / Actueel weer / Radarbeelden / 

Radarbeelden Nederland

Radarbeelden Benelux

Lengte van de animatie:

type="radio" name="dur" value="1" />1 beeld
type="radio" name="dur" value="4" />1 uur
type="radio" name="dur" value="12" />3 uur
type="radio" name="dur" value="24" />6 uur
type="radio" name="dur" value="48" />12 uur
type="radio" name="dur" value="96" />24 uur

De hierboven weergegeven radaranimatie geeft een indicatie van de geografische verdeling van de semi-actuele neerslagintensiteit over Nederland en omstreken. De animatie is samengesteld aan de hand van gegevens van een neerslagradar in De Bilt en een radar in Den Helder. Op grotere afstand van de beide radars zijn de gegevens minder betrouwbaar, met name als het gaat om lichte neerslag en in het speciaal motregen en motsneeuw.

*** Kijk voor oudere radarbeelden in het archief. ***
Naar boven
- Weersite.net -